Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2014

ironicznemarzenia
Chętnie wyłączyłabym tę funkcję w moim mózgu, która jest odpowiedzialna za przejmowanie się. Tyle rzeczy byłoby wtedy łatwiejszych.
— Kaja Platowska – Po prostu mnie przytul

December 15 2014

7053 6a1a
Reposted fromget-fit get-fit viamartexxx martexxx
ironicznemarzenia
Nie ma lepszego miejsca, niż obok.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie viamartexxx martexxx
ironicznemarzenia
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons
Reposted fromgitarowaaaA gitarowaaaA viamartexxx martexxx
ironicznemarzenia
Domyśl się, że jest ze mną źle... przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
Reposted frompieprzycto pieprzycto viajooo jooo
8962 5f98 500
Reposted fromtwice twice viaeta eta
ironicznemarzenia
Nie wymażę niczego z mojego życia. Każda rzecz, nawet najmniejsza rzecz doprowadziła mnie do tego, kim jestem teraz. Rzeczy piękne nauczyły mnie kochać życie. Rzeczy złe nauczyły mnie jak żyć.
— Bob Marley
ironicznemarzenia
Seks to wspaniałe przeżycie, o ile jesteś gotów zrobić dla kobiety wszystko nie tylko podczas zdejmowania jej majtek, ale także wtedy, gdy rano się przy niej budzisz. 
— Piotr Adamczyk
Reposted fromorchis orchis viamakemewannadie makemewannadie
ironicznemarzenia
Uważaj na ludzi,których miejsce jest w przeszłości. Nie wpuszczaj ich z powrotem do swojego życia.
— H.Coben "Tęsknię za tobą"
Reposted fromhappy25 happy25 vianivea nivea
ironicznemarzenia
4322 9fd8 500
Reposted fromintryga intryga viamakemewannadie makemewannadie
1688 8026
Reposted fromnoirceur noirceur viamakemewannadie makemewannadie
ironicznemarzenia
9450 8322
ironicznemarzenia

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viabadgirl badgirl
ironicznemarzenia
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie.
— S.King
Reposted fromawkwardx awkwardx viagwiazdeczka gwiazdeczka

April 28 2013

ironicznemarzenia
Uwielbiam budzić się przygnieciona Twoim ciałem i objęta silnymi ramionami, tak jakbym była najcenniejszą rzeczą jaką kiedykolwiek trzymałeś.
Reposted fromenchantement enchantement vianataliana nataliana
ironicznemarzenia
Każdy z nas ma osobę, której chce po­wie­dzieć nie od­chodź. Każdy z nas ko­goś kocha. Każdy z nas przez ko­goś cier­pi, cier­piał, lub cier­pieć będzie. Każdy z nas ma uczu­cia, na­wet jeśli uk­ry­te gdzieś głębo­ko na dnie. Każdy z nas ma wspom­nienia, które, gdy się po­jawiają, przyp­ra­wiają o łzy.
Reposted fromenchantement enchantement vianataliana nataliana
ironicznemarzenia
Nie chcę być najlepsza, chce być tylko wystarczającą dla Niego.
Reposted fromenchantement enchantement vianataliana nataliana
ironicznemarzenia
Ten stan, kiedy szczęście potrafisz wyjaśnić tylko jego imieniem.
Reposted fromenchantement enchantement vianataliana nataliana
ironicznemarzenia
"Kiedyś" to denerwujące słowo.
Nie dość, że oznacza oczekiwanie, 
to jeszcze nie wiadomo jak długie.
Reposted fromxnothingspecial xnothingspecial viakaps kaps
ironicznemarzenia
9472 0498
Reposted fromenchantement enchantement vianataliana nataliana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl